Nabije Buren Verre Vrienden

In 2005 hebben een aantal Noorderlingen het project ”Nabije Buren, Verre Vrienden” opgezet. Dit is een project waarin internationale kennismaking en samenwerking worden samengebracht met het werken aan meer integratie en burgerschap op lokaal vlak.
Want Amsterdam is een stad met vele nationaliteiten. Ook in stadsdeel Amsterdam Noord leven vele etniciteiten, nationaliteiten en religies door én met elkaar. Als bewoners van dit stadsdeel zien we deze menging van bevolking als een vanzelfsprekend gevolg van het kleiner- en eenvormiger worden van de wereld. We willen proberen de opgaven die dit ons allen stelt positief op te pakken en ook onze voordelen hieruit halen.

Vanaf september 2015 heeft de werkgroep van NBVV zich omgevormd van werkplaats van in eigen beheer uitgevoerde, vaak grootschalige, activiteiten tot podium van overleg, beraad- en advies. In deze nieuwe vorm kan de werkgroep op uitnodiging advies en medewerking blijven verlenen aan activiteiten van andere instanties in Amsterdam Noord en mensen/groepen op haar terrein.

Op de website: nabijeburen.nl staat het archief van de Nabije Buren, uw verre vrienden!